เว็บฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมทเว็บไซต์

Author: phachara

Newsข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รั

Read More
Newsข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบของเยี่ยม-ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

Read More
Newsข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

Read More
Newsข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดตราด เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

Read More
Newsข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตน มอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้ผู้ทุพพลภาพ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

Read More
Newsข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เดินหน้าเยี่ยมผู้ทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

Read More