ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมคุ้มครองสิทธิฯได้รับการคัดเลือกเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” 2564

0 0
Read Time:1 Minute, 12 Second

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี ศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาผลการประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) อีกทั้ง เป็นการพิจารณาคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติคัดเลือกให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ เมื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงแต่ละกระทรวง คัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่นกระทรวงละ 1 องค์กรแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม จะส่งผลการคัดเลือกองค์กรต้นแบบโดดเด่นไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยมี ปลัดระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %