ข่าวประชาสัมพันธ์

“อนุกูล ปีดแก้ว” รองปลัด พม. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่งเสริมการขับเคลื่อน BCG ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง จ.พิษณุโลก

0 0
Read Time:1 Minute, 48 Second

“อนุกูล ปีดแก้ว” รองปลัด พม. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่งเสริมการขับเคลื่อน BCG ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง จ.พิษณุโลก

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นายสุริชาติ จงจิตต์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ให้กำลังใจ และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ณ นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบบริบทเชิงพื้นที่ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน ประกอบการวางแผนส่งเสริมสมาชิกนิคมสร้างตนเองทั่วประเทศขับเคลื่อน BCG Economy ตามนโยบายรัฐบาล โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ พร้อมด้วย นางสาวศศิกมล เลี่ยมรักษ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่นิคมฯให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานดังกล่าว

นายอนุกูล กล่าวว่า นิคมสร้างตนเอง เป็นหน่วยงานที่ดูแลราษฎรที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินเพื่อการเกษตร ดังนั้น การส่งเสริมให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองทำการเกษตรโดยคำนึงถึง BCG เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ถือเป็น โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคง พร้อมมอบนโยบายให้นิคมสร้างตนเองดำเนินงานโดยคำนึงถึงการบูรณาการในการทำงานกับทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน และการทำงานโดยให้ความสำคัญกับกลไกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นพลังในการเข้าถึงชุมชน มุ่งขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 “ในฐานะที่นิคมสร้างตนเองเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด พม. ความทุกข์สุขของประชาชนถือเป็นภารกิจของ พม. ที่นิคมฯ ต้องมีบทบาทร่วมกับหน่วยงาน One Home พม. ในจังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน โดยเฉพาะสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่อยู่ในพื้นที่นิคมฯ ด้วย” นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัด พม. กล่าวในท้ายที่สุด

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %