ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามและประเมินผลแผนสิทธิ

0 0
Read Time:1 Minute, 38 Second

คุ้มครองสิทธิฯ จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามและประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และยก (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคใต้

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และยก (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2556 – 2570) ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี รองศาสตราจารย์
ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ และคณะ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และมี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม จำนวนประมาณ 80 คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมสะท้อนปัญหา และ
ร่วมจัดทำแผนระดับพื้นที่พัฒนาเป็นแผนระดับชาติ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 และยก (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่ และนำมาวิเคราะห์ยก (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2556 – 2570) ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะนำเสนอร่างเข้าสู่การกระบวนการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้แผนสามารถประกาศใช้ได้ทันตามกรอบเวลา นอกจากนี้ การจัดประชุมดังกล่าว จะมีกำหนดจัดขึ้นอีกจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ (1) พื้นที่ภาคเหนือ ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 (2) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 (3) พื้นที่ภาคกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 และ (4) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %