ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ

0 0
Read Time:51 Second

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร กระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ คณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco webex Meetings

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณางบประมาณภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับ โดยได้พิจารณาตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 9 และมีประเด็นซักถามพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) โดยหลังจากนี้ จะเข้าสู่การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา (สว.) ลำดับถัดไป ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นี้

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %