ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

0 0
Read Time:2 Minute, 2 Second

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ มุ่งให้นำไปใช้สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 16) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รุ่นที่ 16 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาและบูรณาการระบบเครือข่ายภาคประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ดร. นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดร. ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์​ไกล่เกลี่ย​ระงับข้อพิพาท​ชุมชน ผู้ไกล่เกลี่ย ผู้นำทางศาสนา เครือข่ายยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนำร่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วม

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ ภาคเช้า นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท บรรยายในหัวข้อ “บทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกลไกการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” จากนั้น เป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจของอาสาสมัครยุติธรรม” โดย ผู้แทนสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา สำนักงานกองทุนยุติธรรม และสำนักงานคุ้มครองพยาน นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ผ่านระบบ E – MEDIATION​ และภาคบ่าย เป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทภารกิจหน่วยงาน ภารกิจเครือข่ายภาคประชาชน และสิทธิประโยชน์ของแต่ละหน่วยงาน” โดยผู้แทนกรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบนโยบายการดำเนินงานเพิ่มเติม พร้อมกล่าวปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %